Managementsystemen

 

Concept


Een managementsysteem is een hulpmiddel voor het plannen, besturen, vastleggen, beheersen en verbeteren van de activiteiten van een organisatie. Het primaire proces van een organisatie is het voortbrengen van de producten en/of diensten. De ondersteunende processen verschaffen de benodigde personele, materiele en andere middelen. Management en organisatie geeft sturing aan de organisatie.

Het primaire proces wordt stapsgewijs ontwikkeld vanuit de visie ofwel het "Missionstatement" van de directie (Management en organisatie). Het beleid, gebaseerd op die visie, wordt uitgewerkt in strategie en doelstellingen, geconcretiseerd in taakstellingen en gerealiseerd volgens actieplannen.

De ondersteunende processen ontstaan vanuit een behoefte in het primaire proces.
Het primaire proces vervult de behoefte van markt en maatschappij (de externe klant), de ondersteunende processen zijn gericht op de eigen organisatie (de interne klant).

Het managementsysteem is piramidevormig en wordt volgens de logica van het voortbrengingsproces opgezet en beschreven in een handboek, procedures, werkinstructies en ondersteunende documenten, opdat aan de eisen van de gewenste norm(en) kan worden voldaan.

 

Systeemopbouw

Het handboek omvat:

  • Missionstatement van de organisatie;
  • Beschrijving van het beleid;
  • Omschrijving van de doelstellingen;
  • Schematische weergave en beschrijving van het voortbrengingsproces;
  • Organisatiestructuur;
  • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van sleutelproces eigenaren;
  • Vereiste aspectbeheersing volgens de gekozen norm(en);
  • Werkwijze om verbeteringen te bewerkstelligen;
  • Kruistabel die weergeeft waar de beheersing van de vereiste normelementen in het handboek wordt omschreven.

 

Het handboek geeft de visie van de directie, de producenten en werkwijze van de organisatie en de systematiek van het managementsysteem weer. Het is geschikt als voorlichtingsdocument voor klanten en belanghebbenden.

 

Procedures


De procedures beschrijven de beheersing en borging van het voortbrengingsproces, de vereiste normelementen en de verbetermethodiek door aan te geven wie, wat, wanneer en waar moet doen.
Procedures en de onderliggende documenten zijn voor intern gebruik.

 

Werkinstructies en ondersteunende documenten


Gedetailleerde werkinstructies en checklijsten kunnen worden opgesteld om zeker te stellen dat de betrokken medewerkers over de vereiste kennis beschikken om hun werkzaamheden op de juiste manier uit te voeren. De ondersteunende documenten, zoals registratieformulieren, dienen voor de aantoonbaarheid van keuringsresultaten en gemeten grootheden.

 

 

Contact info

Adviesburo Witteveen
Christiaan Langefeldstraat 96
7558 CV Hengelo

Tel. nummer : 06-506 971 75
KvK Enschede : 06901823
BTW nummer : 019999458B01
ABN-AMRO : 58.46.91.211