Geintegeerde systemen

 

De ontwikkeling van kwaliteits- en veiligheidsmanagementsystemen is gevolgd door milieu- en Arbomanagementsystemen en bovendien door Integrale Kwaliteitszorg, ook wel aangeduid als Total Quality Management. De vraag doet zich nu voor of en hoe de eerst genoemde systemen te combineren zijn tot een KAM (Kwaliteits-, Arbo/veiligheid en Milieumanagement) systeem.

 

K(A)M-systemen


In de praktijk is gebleken dat aan de eisen voor de ISO 14001 goed en doelmatig voldaan kan worden door enige aanpassingen in de reeds bestaande procedures voor ISO 9001, aangevuld met een beperkt aantal procedures met betrekking tot milieuaspecten. De startfase is kennis- en arbeidsintensief vanwege de vereiste inventarisatie van de milieuaspecten en milieueffecten van de activiteiten, producten en diensten van de betrokken organisatie en de registratie van relevante wet- en regelgeving.
Adviesburo Witteveen heeft voor deze startfase een doeltreffende werkwijze ontwikkeld.

De eisen voor een Arbomanagementsysteem zijn gebaseerd op de wettelijk verplichte risico-invertatisatie en -evaluatie (RI&E) en door de Arbo wet- en regelgeving. Met behulp van de OHSAS, "Model voor Arbomanagementsysteem", kunnen deze eisen eenvoudig in een bestaand managementsysteem worden ingepast.

 

Integrale Kwaliteitszorg


Integrale Kwaliteitszorg (IKZ) of Total Quality Management (TQM) is een toepassing van kwaliteits-
Management, gericht op bevrediging van de wensen van alle klanten en andere belanghebbende en van toepassing in alle geledingen van de organisatie. Het traject naar toepassing van TQM wordt aangegeven in het model Nederlandse Kwaliteit.
De aanvullende elementen zijn:

  • Effectief leiderschap;
  • Optimaal inzetten van mensen en middelen;
  • Zichtbaar maken van kwaliteitskosten;
  • Vaststellen van prestatie-indicatoren;
  • Uitvoeren van tevredenheidsmetingen bij:                                                                    Personeel                                                                                                                                       Klanten                                                                                                                                                     Maatschappij;
  • Rapporteren van de ondernemingsresultaten in geld, tijd en kwaliteit.

 

Adviesburo Witteveen beschikt over de kennis en de specialisten om organisaties te ondersteunen bij de invoering van Integrale Kwaliteitszorg. De gegevens die voortkomen uit de toepassing van Integrale Kwaliteitszorg volgens de modellen van het INK en EFQM zijn gebruikt voor Benchmarking.

 

 

Contact info

Adviesburo Witteveen
Christiaan Langefeldstraat 96
7558 CV Hengelo

Tel. nummer : 06-506 971 75
KvK Enschede : 06901823
BTW nummer : 019999458B01
ABN-AMRO : 58.46.91.211